preloader

Regulamin Sklepu Internetowego CityOptica.pl

1. Informacje ogólne

1.1 Sprzedający - Sklep internetowy - CityOptica.pl, działający pod adresem internetowym www.cityoptica.pl jest prowadzony przez Zakład Optyczny Beata Tyma NIP 783-108-11-86, Regon 634395938, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 15610/2002/S w dniu 15.10.2002 roku. Telefon kontaktowy: (61) 835-47-91, email: info@cityoptica.pl.
1.2 Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem sprzedaży.
1.3 Klient/Zamawiający– osoba pełnoletnia, składająca zamówienie i/lub dokonująca zakupu.
1.4 Zamówienie indywidualne – okulary korekcyjne z zamontowanymi szkłami korekcyjnymi, wykonane wg indywidualnych parametrów określonych w zamówieniu przez Klienta.

2. Ceny produktów

2.1 Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.2 W cenie okularów korekcyjnych (oprawki ze szkłami korekcyjnymi) zawarte są: etui i ściereczka.
2.3 W przypadku okularów przeciwsłonecznych cena zawiera: okulary przeciwsłoneczne, etui i ściereczkę.
2.4 Klient może nabyć oprawki korekcyjne bez konieczności zamawiania szkieł okularowych.
2.5 Sklep nie prowadzi sprzedaży samych szkieł okularowych.
2.6 Do każdego realizowanego zamówienia dołączana jest instrukcja użytkowania wyrobu oraz paragon lub faktura.
2.7 Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Koszt ten jest doliczany wg taryfy firmy przewozowej. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Dostawa i płatności”.
2.8. Oferta cenowa jest dostępna tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym.
2.9. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu oraz ich cena są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

Zamówienia, dostawa i płatność

3.1 Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.cityoptica.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok.
3.2 Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja.
3.3 Po złożeniu zamówienia w cityoptica.pl Zamawiający otrzymuje zwrotną wiadomość e-mail z informacją o jego przyjęciu i z prośbą o potwierdzenie. Po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedającego pisemne potwierdzenie zawarcia umowy - w formie elektronicznej.W przesłanym potwierdzeniu wskazana jest data, rodzaj i przedmiot zamówienia oraz cena produktu. Ponadto w potwierdzeniu zamówienia zawarte są następujące dane: dane Zamawiającego, adres dostawy oraz sposób i koszt dostawy, sposób i koszt zapłaty, opis produktu, cena produktu, łączna cena zamówienia, informacje o rękojmi oraz gwarancji, a także załącznik ze wzorem odstąpienia od umowy.Sklep internetowy może potwierdzić zamówienie również telefoniczne.Poprawnie złożone zamówienie zawiera niezbędne do realizacji zlecenia - parametry okularów korekcyjnych (moce szkieł okularowych - formularz zamówienia).
3.4 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z niewłaściwym doborem szkieł dla Zamawiającego przez osoby wystawiające recepty okularowe lub błędnym wypełnieniem formularza.
3.5 Jeżeli w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia Klient nie otrzyma e-maila z prośbą o potwierdzenie zamówienia, może to oznaczać, że dane wpisanie przez Klienta były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze Sklepem leży po stronie Klienta.
3.6 Brak potwierdzenia przez Klienta zamówienia w przeciągu 3 dni roboczych od daty złożenia skutkuje anulowaniem zlecenia.
3.7 Za datę przyjęcia zamówienia przyjmuje się datę wpływu należności na konto (w przypadku przedpłaty) lub datę potwierdzenia zamówienia przez Klienta (w przypadku płatności za pobraniem).
3.8. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany parametrów zlecenia lub jego anulowania.
3.9 Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po weryfikacji przez pracownika Sklepu potwierdzenia (w przypadku płatności za pobraniem) lub wpływu pieniędzy na konto Sklepu (w przypadku przedpłaty). Powyższa weryfikacja ma miejsce w dni robocze, w godzinach od 10.00 - 18.00.
3.10 Czas realizacji zlecenia wynosi od 2 do 5 dni roboczych w zależności od rodzaju zamówionych szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takich przypadkach Klient każdorazowo jest informowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3.11 Za czas realizacji zamówienia przyjmuje się czas od weryfikacji zamówienia do dostarczenia przesyłki do firmy spedycyjnej. Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy spedycyjnej.
3.12 Za datę zakupu przyjmuje się datę wystawienia paragonu lub faktury.
3.13 Przesyłki nadawanie i odbierane są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3.14 Usługa wysyłki towaru realizowana jest przez operatora powszechnych usług pocztowych (Zgodnie z prawem pocztowym jest nim wyłącznie Poczta Polska S.A. Aktualny cennik przesyłek znajduje się w zakładce Dostawa i płatności.
3.15 Dokonując zakupu Klient udziela pełnomocnictwa Sklepowi na zawarcie w jego imieniu umowy o usługę doręczenia przesyłki.
3.16 Płatność za pobraniem dostępna jest jedynie przy zakupie okularów przeciwsłonecznych lub samych opraw - bez montażu szkieł okularowych.
3.17 W przypadku indywidualnego zamówienia opraw z zamontowanymi szkłami okularowymi jedyną dopuszczalną formą płatności jest przedpłata na konto Sklepu:
PKO BP SA nr konta : 16 1020 4027 0000 1702 0042 4853
3.18 Przedpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem lub korzystając z bezpiecznego systemu płatności elektronicznych Tpay.

4. Zwroty, wymiana i reklamacje

4.1. Wszystkie towary i usługi w Sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją.
4.2 Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne (zarysowanie soczewek, pogięcie lub złamanie opraw okularowych i zauszników) i wynikające z niewłaściwego użytkowania okularów.
4.3 Produkty wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe pod warunkiem zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
4.4 Otrzymany przez nas do reklamacji produkt odsyłany jest do producenta/importera do rozpatrzenia reklamacyjnego, który w przypadku zasadności reklamacji wymienia produkt na pozbawiony wad. O stanowisku producenta i sklepu odnośnie przyjętej reklamacji Klient jest niezwłocznie informowany
4.5 Klientowi przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki prawo do zwrotu lub wymiany towaru bez podania przyczyny (nie dotyczy indywidualnego zamówienia (patrz punkt 1.4).
4.6 W przypadku zamówienia indywidualnego, możliwy jest zwrot lub wymiana zakupionych okularów w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W takim przypadku sklep zwraca jedynie wartość za oprawę okularową z potrąceniem ceny szkieł okularowych i 10% kosztów manipulacyjnych.
4.7 W przypadku wymiany produktów ewentualne różnice w cenie są uwzględniane.
4.8 Zwrot lub wymiana towaru możliwy jest pod warunkiem, że towar jest niezmieniony, tj. nieużywany, czysty i kompletny.
4.9 W przypadku zwrotu, reklamacji lub wymiany prosimy o wypełnienie i dołączanie do przesyłki odpowiedniego formularza:

Formularz zwrotu
Formularz wymiany
Formularz reklamacji

4.10 Towar zwracany, wymieniany lub reklamowany powinien być przesłany przesyłką poleconą w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport z dołączonym paragonem lub fakturą i wypełnionym odpowiednim formularzem na adres Sklepu:

City Optica
ul. Wierzbięcice 6
61-568 Poznań

4.11 Koszt w/w przesyłki pokrywa Klient.
4.12 Koszt wysyłki do Klienta towaru wymienianego lub reklamowanego pokrywa Sklep.
4.13 Przesyłki wysłane do Sklepu za pobraniem nie będą odbierane.
4.14 Zwrot części produktów z zamówienia objętego promocją bezpłatnej wysyłki, będzie skutkował obciążeniem Klienta kosztami przesyłki, o ile wartość towaru zatrzymanego przez klienta nie przekroczy kwoty objętej promocją (wtedy promocja bezpłatnej wysyłki nadal obowiązuje). W przypadku, gdy pieniądze mają być zwrócone przekazem pocztowym, odejmujemy od zwracanej kwoty koszt przekazu pocztowego. Koszt przekazu pocztowego określanego wg. stawek Poczty Polskiej jest uzależniony od wartości zwracanych pieniędzy.
4.15 W przypadku odbioru przesyłki, której opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
4.16 Gwarancja nie daje Klientowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków
związanych z uszkodzeniem produktu.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Klientem sklepu może być tylko osoba pełnoletnia.
6.2 Klient dokonujący zamówienia w naszym sklepie akceptuje politykę prywatności (przedstawioną w zakładce Polityka prywatności)
6.3 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia.
6.4 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Brak akceptacji niniejszego regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług Sklepu.
6.5 Regulamin udostępniany jest klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony WWW.
6.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego

Facebook